THE HOOD MODS│THE HOOD MODS

THE HOOD MODS

THE HOOD MODS

   

1st EP "Monochrome" 店舗取り扱い開始!!

2022.10.19

1st EP "Monochrome"

レコードショップズー様にて
取り扱い開始!

また通販でも取り扱い開始! 

ライブ会場以外でもお買い求めいただけます。


レコードショップZOO通販サイトはこちら

http://www.zoonet.nagoya/shopdetail/000000003023/BACK